[jahanpay]
به درگاه پرداخت آنلاین سایت بای چاینا خوش آمدید

جهت پرداخت موارد زیر را چک نمایید:

  • نام فروشگاه : بای چاینا
  • صاحب درگاه : مجتبی افسر

شناسه پیگیری پرداخت را نزد خود نگه دارید .

Screenshot_11

خرید از علی اکسپرس